Protokoły z posiedzeń organizacji karaimskich w II Rzeczypospolitej (1924–1928)

  • Rafał Witkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, Instytut Historii

Abstrakt

The minutes of the various social and religious Karaite organizations shed light on the most important questions of their existence in the Republic of Poland after WW I, when the Karaites had to reestablish their legal, religious and social position.

Biogram autora

Rafał Witkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, Instytut Historii

Doktor habilitowany, absolwent Wydziału Historycznego (1991 r.) i Wydziału Neofilologii (1994 r.) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1991 r. zatrudniony w Zakładzie Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UAM. Członek Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W latach 1999–2000 wykładał na University of Notre Dame (Indiana, USA). Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych; obecnie prodziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adres do korespondencji: rwitkows@amu.edu.pl.

Opublikowane
2015-12-30
Dział
Materiały źródłowe