Głos w dyskusji naukowej

A review of Seraja Szapszał’s Work “Караимы в Литве”, Written by Konstantinas Jablonskis

  • Rafał Witkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, Instytut Historii

Abstrakt

A Voice in an Academic Debate. A review of Seraja Szapszał’s Work “Караимы в Литве”, Written by Konstantinas Jablonskis Key words: Seraja Szapszał, Konstantinas Jablonskis, Karaites, Lithuania Summary The Wróblewski Library at the Lithuanian Academy of Sciences includes a surviving review of a typescript work by Seraja Szapszał dedicated to the history of the Lithuanian Karaites. Szapszał completed his study in 1949 and hoped to have it printed in Lithuania. Jablonskis’ critical remarks focused on a number of historical aspects of the Karaite past. However, it remains an important contribution to a specific academic debate.

Biogram autora

Rafał Witkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, Instytut Historii

Doktor habilitowany, absolwent Wydziału Historycznego (1991 r.) i Wydziału Neofilologii (1994 r.) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1991 r. zatrudniony w Zakładzie Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UAM. Członek Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W latach 1999–2000 wykładał na University of Notre Dame (Indiana, USA). Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych; obecnie prodziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adres do korespondencji: rwitkows@amu.edu.pl.

Bibliografia

Zajączkowski, Włodzimierz, Seraja Szapszał (8 V 1873 – 18 XI 1961), „Przegląd Orientalistyczny”, 1962, nr 1, s. 91–92.

Sarač Mihail S., Karaimskaja narodnaja encyklopedija, t. 1., Vvodnoj. Moskva 1995.
Opublikowane
2015-12-30
Dział
Materiały źródłowe