Epizod z życia Seraja Szapszała

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Rafał Witkowski

Abstrakt

After the Second World War Seraja Szapszała had intended to migrate to Poland but was prevented from doing so by the Soviet authorities and he continued to live in Soviet Lithuania instead. He worked for the Institute of History and Law in the Lithuanian Academy of Sciences. He was also involved in preserving the Karaite past in Lithuanian lands. His efforts included opening an ethnographic museum in Trakai before WWII. Szapszał composed a letter to Stalin in which he hoped to protect his own life as well as Karaite ethnographic collections.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
WITKOWSKI, Rafał. Epizod z życia Seraja Szapszała. Almanach Karaimski, [S.l.], v. 4, p. 167-172, gru. 2015. ISSN 2353-5466. Dostępny w: <http://czasopisma.karaimi.org/index.php/almanach/article/view/220>. Data dostępu: 19 mar. 2018
Dział
Materiały źródłowe

Bibliografia

Baskakov, N. A., Szapszał, S., Zajączkowski, A., Karaimsko-russko-polskij slavar, Moskva 1974.

Gąsiorowski, Stefan, Między Rosją, Persją i Turcją. Życie i działalność Seraja Szapszała w latach 1873-1927, [w:] Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy, red. E. Siemieniec-Gołaś, J. Georgiewa-Okoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 59–67.

Kizilov, Mikhail, Modernizacja i dejudaizacja karaimskiej gminy w międzywojennej Polsce, „Kwartalnik Historii Żydów”, 2009, z. 2, s. 162–174.

Kizilov, Mikhail, New Materials on the Biography of S. M. Szapszał (1928–1939), [w:] Materialy Deviatoi Mezhdunarodnoi Konferentsii po ludaike, Moskva 2002.

Kobeckaitė, Halina, Karaimi w Wilnie i w Trokach, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 1993, nr 3–4, s. 45–46.

Srebrakowski, Aleksander, Tatarzy i Karaimi wileńscy wobec powojennej ewakuacji ludności polskiej i żydowskiej z Litewskiej SRR, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, 1999, nr 3, s. 145–156.

Szapszał, Seraja, Qirim Qaray Türkleri, [w:] Türk Yılı 1928, red. Yusuf Akçuraoğlu, Ankara: Yeni Matbaa 1928, wznowionym jako Türk Yılı 1928. Toplayan: Akşuraoğlu Yusuf, red.: A. Tekin, A. Z. İzgöer, Ankara 2009, s. 605–650.

Szapszał, Seraja, rec.: Corrado Gini, Caraimi di Polonia e Lituania, „Myśl Karaimska”, 1938, t. 12, s. 111–112.

Szapszał, Seraja, Przeszłość i teraźniejszość Karaimów, „Wiedza i Życie”, nr 3, Wilno 1933.

Yanbaeva, Yola, Iz materialov k biografii prof. S. M. Šapšala, [w:] Evrei v Rossii, St. Petersburg 1995, s. 26–35.

Zagreckaite, Alvyra, Dziedzictwo narodu karaimskiego w ekspozycji i zbiorach Trockiego Muzeum Historycznego, [w:] Karaj kiuniari. Dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie, red.: M. Abkowicz i H. Jankowski, przy współpr. I. Jaroszyńskiej, Wrocław 2004 [druk: 2005], s. 54–70.

Zajączkowski, Włodzimierz, Bibliografia prac J.E.H. Seraji Szapszała, Hachana Karaimów w Polsce 1896–1937, „Myśl Karaimska”, 1938, t. 12, s. 6–9.

Zajączkowski, Włodzimierz, Seraja Szapszał (8 V 1873 – 18 XI 1961), „Przegląd Orientalistyczny”, 1962, nr 1, s. 91–92.