Epizod z życia Seraja Szapszała

  • Rafał Witkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, Instytut Historii

Abstrakt

After the Second World War Seraja Szapszała had intended to migrate to Poland but was prevented from doing so by the Soviet authorities and he continued to live in Soviet Lithuania instead. He worked for the Institute of History and Law in the Lithuanian Academy of Sciences. He was also involved in preserving the Karaite past in Lithuanian lands. His efforts included opening an ethnographic museum in Trakai before WWII. Szapszał composed a letter to Stalin in which he hoped to protect his own life as well as Karaite ethnographic collections.

Biogram autora

Rafał Witkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, Instytut Historii

Doktor habilitowany, absolwent Wydziału Historycznego (1991 r.) i Wydziału Neofilologii (1994 r.) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1991 r. zatrudniony w Zakładzie Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UAM. Członek Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W latach 1999–2000 wykładał na University of Notre Dame (Indiana, USA). Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych; obecnie prodziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adres do korespondencji: rwitkows@amu.edu.pl.

Bibliografia

Baskakov, N. A., Szapszał, S., Zajączkowski, A., Karaimsko-russko-polskij slavar, Moskva 1974.

Gąsiorowski, Stefan, Między Rosją, Persją i Turcją. Życie i działalność Seraja Szapszała w latach 1873-1927, [w:] Od Anatolii po Syberię. Świat turecki w oczach badaczy, red. E. Siemieniec-Gołaś, J. Georgiewa-Okoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 59–67.

Kizilov, Mikhail, Modernizacja i dejudaizacja karaimskiej gminy w międzywojennej Polsce, „Kwartalnik Historii Żydów”, 2009, z. 2, s. 162–174.

Kizilov, Mikhail, New Materials on the Biography of S. M. Szapszał (1928–1939), [w:] Materialy Deviatoi Mezhdunarodnoi Konferentsii po ludaike, Moskva 2002.

Kobeckaitė, Halina, Karaimi w Wilnie i w Trokach, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 1993, nr 3–4, s. 45–46.

Srebrakowski, Aleksander, Tatarzy i Karaimi wileńscy wobec powojennej ewakuacji ludności polskiej i żydowskiej z Litewskiej SRR, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, 1999, nr 3, s. 145–156.

Szapszał, Seraja, Qirim Qaray Türkleri, [w:] Türk Yılı 1928, red. Yusuf Akçuraoğlu, Ankara: Yeni Matbaa 1928, wznowionym jako Türk Yılı 1928. Toplayan: Akşuraoğlu Yusuf, red.: A. Tekin, A. Z. İzgöer, Ankara 2009, s. 605–650.

Szapszał, Seraja, rec.: Corrado Gini, Caraimi di Polonia e Lituania, „Myśl Karaimska”, 1938, t. 12, s. 111–112.

Szapszał, Seraja, Przeszłość i teraźniejszość Karaimów, „Wiedza i Życie”, nr 3, Wilno 1933.

Yanbaeva, Yola, Iz materialov k biografii prof. S. M. Šapšala, [w:] Evrei v Rossii, St. Petersburg 1995, s. 26–35.

Zagreckaite, Alvyra, Dziedzictwo narodu karaimskiego w ekspozycji i zbiorach Trockiego Muzeum Historycznego, [w:] Karaj kiuniari. Dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie, red.: M. Abkowicz i H. Jankowski, przy współpr. I. Jaroszyńskiej, Wrocław 2004 [druk: 2005], s. 54–70.

Zajączkowski, Włodzimierz, Bibliografia prac J.E.H. Seraji Szapszała, Hachana Karaimów w Polsce 1896–1937, „Myśl Karaimska”, 1938, t. 12, s. 6–9.

Zajączkowski, Włodzimierz, Seraja Szapszał (8 V 1873 – 18 XI 1961), „Przegląd Orientalistyczny”, 1962, nr 1, s. 91–92.
Opublikowane
2015-12-30
Dział
Materiały źródłowe