Podsumujmy rok 2022 w Związku Karaimów Polskich


Abstrakt

Działalność organizacji pozarządowych ma swoisty rytm: jest czas planowania działań i pisania projektów zgodnie z kalendarzami grantodawców, jest czas oczekiwania na wyniki, czas działania i czas pisania sprawozdań — zarówno tych finansowych, jak i merytorycznych.


Słowa kluczowe

Związek Karaimów Polskich; granty; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Miasto Wrocław

Pobierz

Opublikowane : 2022-12-30


Abkowicz, M. (2022). Podsumujmy rok 2022 w Związku Karaimów Polskich. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 33(3-4 (76-7), 42 - 43. https://doi.org/10.33229/az.986

Mariola Abkowicz  info@karaimi.org