Karaimi w samorządzie trockim w XIX w.


Abstrakt

Poszukując materiałów historycznych do książki Trakai karaimų pasaulis, przy powstaniu której współpracowałam z Raisą Kobecką i Nadeždą Zajančkovską, przyjrzałam się księgom pamiątkowym guberni wileńskiej z lat 1845–1915.


Słowa kluczowe

Karaimi; samorząd trocki; Troki; XIX w.

Trakai karaimų pasaulis, red. Nadežda Zajančkovskaja, Vilnius 2022.

Pobierz

Opublikowane : 2022-12-30


Abkowicz, M. (2022). Karaimi w samorządzie trockim w XIX w. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 33(3-4 (76-7), 8 - 13. https://doi.org/10.33229/az.976

Mariola Abkowicz  info@karaimi.org
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, Instytut Orientalistyki, Zakład Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami  Polska