Zewułun z rodu „Widzących”


Abstrakt

W zbiorach Biblioteki im. Wróblewskich w Wilnie znajdują się rękopiśmienne woluminy sporządzone pięknym, wprawnym pismem. Ich autor był nie tylko kaligrafem, lecz także tłumaczem Biblii. I członkiem starego karaimskiego rodu.


Pobierz

Opublikowane : 2021-12-30


Sulimowicz-Keruth, A. (2021). Zewułun z rodu „Widzących”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 32(3-4 (73-74), 16-20. https://doi.org/10.33229/az.936

Anna Sulimowicz-Keruth  asulimowiczkeruth@gmail.com
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej  Polska