W pięćdziesiątą rocznicę odejścia prof. Ananiasza Zajączkowskiego

Kyna - Elegia żałobna


Sulimowicz-Keruth, A. (2020). W pięćdziesiątą rocznicę odejścia prof. Ananiasza Zajączkowskiego. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 31(1-2 (66-7), 3. https://doi.org/10.33229/az.889

Anna Sulimowicz-Keruth  anna.sulimowicz@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej  Polska