Wyprawa doktora Kaczkowskiego na Krym


Abstrakt

W tym samym roku, co Adam Mickiewicz, półwysep odwiedził jego kolega z czasu studiów, krzemieniecki lekarz Karol Kaczkowski. Owocem tej wyprawy był dziennik, w którym znalazły się również wzmianki o Karaimach.


Słowa kluczowe

Krym; wyprawy; XIX w.

Seraja Szapszał, Adam Mickiewicz w gościnie u Karaimów, „Awazymyz” nr 2 (11), 2005, str. 36.

Mariusz Pawelec, Dżufut Kale oczami polskich podróżników w XIX i XX stuleciu, „Awazymyz” nr 2 (31), 2011, s. 16-18;

Mariusz Pawelec, Polskie ślady na Dżufut Kale, „Awazymyz” nr 3 (36), 2012, s. 49.

Tadeusz Zakrzewski, Kaczkowski Karol Maciej, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XI, Kraków 1964, s. 375-377.

Witold Lisowski, Generał profesor Karol Kaczkowski (1797-1867), Warszawa 1986.

Wspomnienia z papierów pozostałych po ś.p. Karolu Kaczkowskim generał sztablekarzu wojsk polskich ułożył Tadeusz Oksza Orzechowski, t. I-II, Lwów 1876, s. XXX).

Polski Słownik Biograficzny, hasło Kaczkowski Karol Maciej.

Polskie podróże po Śląsku w XVIII i XIX w. (do 1863 r.), wybór i opr. Andrzej Zieliński, Wrocław 1974, s. 154-156.

Karol Kaczkowski, Dziennik podróży do Krymu, odbytey w roku 1825, Warszawa 1829, cz. I-IV.

Ebenezer Henderson, Biblical Researches and Travels in Russia, London 1826.

Pobierz

Opublikowane : 2013-03-30


SulimowiczA. (2013). Wyprawa doktora Kaczkowskiego na Krym. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 25(1 (42), 4-11. https://doi.org/10.33229/az.682

Anna Sulimowicz  anna.sulimowicz@gmail.com

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##