Karaimi w okolicach Łucka


Abstrakt

Społeczność karaimska w Łucku była nieliczna. I to nawet bardziej, niż nam się wydaje: znaczna część jej członków w tym mieście… wcale nie mieszkała!


1 [A. Mardkowicz], Sifcegi sałałarnyn, „Karaj Awazy”, z. 6, 1933, s. 22.
2 A. Mardkowicz, Sahyncyna „babinecnin”, „Karaj Awazy”, z. 6, 1933, s.1-10.
3 A. Sulimowicz, A Document on the Economic Status of the Lutsk Karaites in the Mid-19th Century, „Karaite Archives”, t. 2, 2014, s. 177-200.
4 A. Kozieradzki, Wspomnienia z lat szkolnych 1820-1831, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, s. 51.
5 M. Németh, Unknown Łuck Karaim Letters in Hebrew Script (19th–20th Century). A Critical Edition, Kraków 2011;
6 M. Németh, A North-Western Karaim Manuscript Found in Lutsk – A Case of Dialect Mingling?, „Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis”, nr 129, 2012, s. 139-162;
7 M. Németh, Karaim Letters of Jehoszafat Kapłanowski, I. A Critical Edition; II. Linguistic Analysis, „Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis”, nr 130, 2013, s. 237-276.
8 V. Shabarovskyi, On the Lutsk Period in the Biography of Abraham Firkowicz, „Karaite Archives” t. 3, 2015, s. 119-131.
Pobierz

Opublikowane : 2016-03-30


SulimowiczA. (2016). Karaimi w okolicach Łucka. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(1 (50), 4-9. https://doi.org/10.33229/az.66

Anna Sulimowicz  anna.sulimowicz@gmail.com
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej  Polska
Turkolożka, st. wykładowca w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz Związku Karaimów Polskich. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół dziejów Karaimów halickich i łuckich, ich kultury i języka. Tłumaczka literatury karaimskiej i tureckiej, m.in. powieści noblisty Orhana Pamuka. Adres do korespondencji: anna.sulimowicz@uw.edu.pl.
##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##