Nazwiska karaimskie z Łucka

Anna Sulimowicz

anna.sulimowicz@gmail.com
(Polska)

Abstrakt

Choć po nazwisku Karaima na 100 procent nie poznasz wszak wiele nazwisk jest używanych nie tylko przez Karaimów to po nazwisku można z dużą pewnością poznać, z której gminy się on wywodzi. Zdarzały się oczywiście wypadki, że to samo nazwisko noszono w różnych gminach. Czasem był to wynik przypadku, a czasem świadectwo dawnych kontaktów między skupiskami karaimskimi.

Karaimskie rodziny z gminy w Łucku, którą powojenne losy skazały na nieistnienie, także nosiły charakterystyczne tylko dla Łucka nazwiska. Wiele z tych rodzin wymarło bezpotomnie, często jeszcze w ubiegłym stuleciu. Imiona i nazwiska ich członków znaleźć można w starych dokumentach, takich jak prowadzone przez władze zaborcze dla celów wojskowych i podatkowych listy członków gminy (z lat 1834 i 1850) czy stare księgi metrykalne (1870 1939).

Charakterystyczne dla gminy łuckiej nazwiska to:
Bogaty, Bubon, Cic-Ora (spotykane także w formie Czeczora, Czeczera), Greczny, Gogel (Gugel, Gogol), Gołub, Kaczor (Kaczur), Kaliski, Kiriłowicz (Kirgiłowicz), Kukuryczkin (Kikiriczkin, Kukuriczik), Łokszyński (Łukszyński), Magas, Maksakowicz, Rudy vel Rudkowski, Sułtański, Turczyn (Turek), Twerdochleb (Twerdochlib).

W Łucku używano także nazwisk znanych z innych gmin. Czasem wiadomo, że rodzina z tym nazwiskiem przybyła do Łucka, na ogół jednak trudno ustalić dokładnie czy byli przybyszami, czy też właśnie z Łucka przenieśli się do innej miejscowości. Do tej grupy nazwisk należą: Bezikowicz (Bezekowicz, Bizikowicz), Firkowicz, Kapłunowski, Nowicki (Eliazar syn Nisana Nowicki przybył do Łucka i mieszkał u swego krewnego Pinchasa syna Arona Pileckiego od co najmniej 1834 roku), Pilecki, Szpakowski. W Łucku osiedlali się także Haliczanie: Abrahamowicz, Eszwowicz, Leonowicz, Mortkowicz. Ojciec Aleksandra Mardkowicza, Marek, przesiedlił się w 1854 r. do Łucka z Kokizowa jako ostatni Karaim z tej gminy. Jego stryj Dawid wyjechał do Rosji i tam przyjął nazwisko Kokizow.


Słowa kluczowe:

antroponimia karaimska, Łuck

Pobierz


Opublikowane
1999-11-30

Cited By / Share

Sulimowicz, A. (1999). Nazwiska karaimskie z Łucka. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 10(2 (3), 12–13. https://doi.org/10.33229/az.59

Autorzy

Anna Sulimowicz 
anna.sulimowicz@gmail.com
Polska

Statystyki

Abstract views: 87
PDF downloads: 18