Hazzan, poeta, tłumacz

W 70. rocznicę śmierci Józefa Łobanosa (1880–1947)

Anna Sulimowicz

ana.sulimowicz@gmail.com
(Polska)

Abstrakt

Potomek rodu wójtów, pełnił posługę w Wilnie i Łucku. Jego pasją była literatura.Bibliografia

Wykorzystano opracowania:
W. Zajączkowski, Łobanos Józef (1878-1947), Polski Słownik Biograficzny, 1973, t. 18, z. 3, s. 369.
A. Zajączkowski, Die karaimische Literatur, w: Philologiae Turcicae Fundamenta, t. 2, Wiesbaden 1964, s. 800.

Materiały archiwalne:
Archiwum Zarządu Duchownego w Trokach, Biblioteka Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie.
Archiwum Gminy Karaimskiej w Łucku, kolekcja prywatna Warszawa.
Archiwum rodzinne, Warszawa. Google Scholar
Pobierz


Opublikowane
2017-09-23

Cited By / Share

Sulimowicz, A. (2017). Hazzan, poeta, tłumacz: W 70. rocznicę śmierci Józefa Łobanosa (1880–1947). Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(3 (56), 9–11. https://doi.org/10.33229/az.435

Autorzy

Anna Sulimowicz 
ana.sulimowicz@gmail.com
Polska

Statystyki

Abstract views: 89
PDF downloads: 28