Ród Łobanosów – zagłębiając się w przeszłość

Anna Sulimowicz

ana.sulimowicz@gmail.com
(Polska)

Abstrakt

Dalszy ciąg opowieści o niezwykłej rodzinie trockich wójtów, zmierzchu jej świetności po upadku Rzeczypospolitej i o rodowodzie sięgajacym być może czasów księcia Witolda.Bibliografia

Wykorzystano źródła i opracowania:
S. Gąsiorowski, Karaimi w Koronie i na Litwie XV–XVIII w., Kraków–Budapeszt 2008.
J. Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature, Vol. II Karaitica with 4 Facsimiles, New York 1972.

Przypisy
1 Spisy rewizyjne Karaimów z Trok są przechowywane w zbiorach Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Wilnie.
2 Umowa z 17 X 1807 r., archiwum prywatne.
3 Umowa z 23 IV 1818 r., archiwum prywatne.
4 Szerzej o tej sprawie zob. A. Sulimowicz, XIX-wieczny rękopis z polskich archiwów prywatnych zawierający dwa dokumenty dotyczące Karaimów trockich, „Almanach Karaimski” 2016, t. 5, s. 189–205.
5 Poświadczony notarialnie odpis, 1909 r., archiwum prywatne.
6 Welin – bardzo cienki pergamin najwyższej jakości.
7 W. Syrokomla, Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna, t. I, Wilno 1858, s. 79.
8 O rodzinie Abkowiczów zob. M. Abkowicz, Na tropach dziejów rodziny, „Awazymyz” 2014, nr 3 (44), s. 4–7. Google Scholar
Pobierz


Opublikowane
2017-09-23

Cited By / Share

Sulimowicz, A. (2017). Ród Łobanosów – zagłębiając się w przeszłość. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(3 (56), 4–8. https://doi.org/10.33229/az.434

Autorzy

Anna Sulimowicz 
ana.sulimowicz@gmail.com
Polska

Statystyki

Abstract views: 101
PDF downloads: 31