Reşit Saffet z wizytą w Polsce

O meandrach panturkizmu

Mariusz Pawelec

mp@karaimi.org
(Polska)


Słowa kluczowe:

Reşit Saffet Bey, Panturkizm, Turcja

Bibliografia

Reşit Saffet, Türklük ve Türkçülük izleri, „Türk Yurdu”, Sayı 35 (229), 1930, s. 12–18.
İ. Karaer, Türk Ocakları (1912–1931), Ankara 1992, s. 128, 203.
A. Altıntaş, Ş. Kurnaz, Reşit Saffet Atabinen (1884-1965) ve Türk turizmine katkıları, Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi 26, No. 42, 2007, s. 9–36.
C. Liebisch, Defending Turkey on global stages. The young Turk Reşit Saffet’s internationalist strategy in 1919, „New Global Studies”, vol. 10, 2016, issue 3, s. 217–251.
P. Nykiel, Panturkizm, http://www.navyingallipoli.com/teksty/ panturkizm_pl.pdf [dostęp: 19.06.2017].
J. M. Landau, Pan-Turkism. From irredentism to cooperation, 2-nd rev. ed., London 1995, s. 84–85.E. Szurek, Appeler les Turcs par leur nom. Le nationalism patronymique dans la Turquie des années 1930, „Revue d’histoire modern et contemporaine”, no 60–2, 2013, s. 30.
Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku, red. A. Miśkiewicz, Białystok 2016, s. 17–18.
Kronika, „Rocznik Tatarski”, t. I, 1932, s. 326.
Sz. Firkowicz, Przyjazd Reszyd Saffet Beja, „Myśl Karaimska”, t. II, 1931, z. 3–4, s. 75–77.
„Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni”, No. 276–279, 1965, s. 14.
A. Zajączkowski, Listy do Seraji Szapszała, „Almanach Karaimski”, t. II, 2013, s. 100.
S. Szapszał, [rec.] Kara Szemsi Reszyt Saffet, Hazar Türkleri Avrupa Devleti (VI-XII asir), „Myśl Karaimska”, t. XI, 1935–1936, z. 11, s. 104–105. Google Scholar
Pobierz


Opublikowane
2017-06-29

Cited By / Share

Pawelec, M. (2017). Reşit Saffet z wizytą w Polsce: O meandrach panturkizmu. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 28(2 (55), 11–13. https://doi.org/10.33229/az.420

Autorzy

Mariusz Pawelec 
mp@karaimi.org
Polska

Statystyki

Abstract views: 62
PDF downloads: 24