Nr 4 (37) (2012):


Od redakcji

W mowie przodków

Aleksander Mardkowicz;Anna Sulimowicz (Tłumacz)
3
Znani i nieznani. Karaimskie portrety

Anna Sulimowicz
4-8
Tu i tam

Adam J. Dubiński
12-13
Hanna Abrahamowicz-Pilecka
14-15
Tropami przeszłości. Karaimskie zabytki

Nadia Wasilczuk;Andrij Żywacziwskyj (Tłumacz)
9-11
Pożegnania

Mariola Abkowicz
17
Anna Sulimowicz (Tłumacz)
17
Listy do redakcji

Sprawozdania

Okiem outsiderki

Agnieszka Pilecka
29
W karaimskim kalendarzu. Święta i dni szczególne