A my robimy swoje…

Nadia Wasylczuk


Muzeum karaimskiej historii i kultury w Haliczu (Ukraina)

Mariusz Pawelec

lip3012@gmail.com
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-6936-3470

Abstrakt

Od czasu wybuchu wojny na pełną skalę środowisko muzealników, tak jak wszyscy obywatele Ukrainy, skupiło się na przetrwaniu – zachowaniu swojego życia, ale także powierzonego im dziedzictwa kulturowego


Słowa kluczowe:

Kultura karaimska, Muzeum Karaimskiej Historii i Kultury w Haliczu, Karaimi w Haliczu, projekty edukacyjne

Pobierz


Opublikowane
2023-12-30

Cited By / Share

Wasylczuk, N., & Pawelec, M. (2023). A my robimy swoje…. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 34(3-4 (80-81), 42–43. https://doi.org/10.33229/az.1029

Autorzy

Nadia Wasylczuk 

Muzeum karaimskiej historii i kultury w Haliczu Ukraina

Autorzy

Mariusz Pawelec 
lip3012@gmail.com
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych Polska
https://orcid.org/0000-0002-6936-3470

Doktor nauk humanistycznych, badacz kultury religijnej, edytor materiałów źródłowych do dziejów stosunków wyznaniowych w epoce nowożytnej. Pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Reformacji oraz międzynarodowej Komisji do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej przy Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor rocznika „Almanach Karaimski”, autor (bądź współautor) siedmiu publikacji książkowych oraz szeregu artykułów i opracowań.Statystyki

Abstract views: 22
PDF downloads: 5


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Bitik. Karaimska Oficyna Wydawnicza

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>