Seraja Szapszał i jego wkład w polską orientalistykę

W pięćdziesiątą rocznicę śmierci uczonego

Mariusz Pawelec

lip3012@gmail.com
(Polska)

Abstrakt

Przybywając do Polski, był badaczem o ugruntowanej już pozycji i znaczącym dorobku. Znalazł tu optymalne warunki do rozwoju swych badań turkologicznych.


Słowa kluczowe:

Seraja Szapszał, orientalistyka, Wilno, Instytut Wschodni

Bibliografia

Tadeusz Kowalski, Turecka monografia o Karaimach krymskich, „Myśl Karaimska”, t. II, 1929, z. 2, s. 78.

Tadeusz Kowalski, «Myśl Karaimska», „Rocznik Orientalistyczny”, t. VII, 1929–1930, s. 312–313.

Księga podróży Ewliji Czelebiego, tłum. Zygmunt Abrahamowicz, Aleksander Dubiński, Stanisława Płaskowicka-Rymkiewicz, Warszawa 1969.

Ryszard Jadczak, Z prac I Wydziału Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, „Przegląd Humanistyczny”, t. XLIII, 1999, z. 6, s. 156–157, 162.

Leonid Żytkowicz, Wileński Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego 1925–1939, „Zapiski Historyczne”, t. LI, 1986, z. 4, s. 18.

Filiz Kıral, Das gesprochene Aserbaidschanisch von Iran, Wiesbaden 2001. Google Scholar
Pobierz


Opublikowane
2012-03-30

Cited By / Share

Pawelec, M. (2012). Seraja Szapszał i jego wkład w polską orientalistykę: W pięćdziesiątą rocznicę śmierci uczonego. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (1 (34), 4–8. https://doi.org/10.33229/az.571

Autorzy

Mariusz Pawelec 
lip3012@gmail.com
Polska

Statystyki

Abstract views: 80
PDF downloads: 25