Pamiętając o Karaimach w Haliczu

15-lecie Muzeum Karaimskiej Historii i Kultury w Haliczu na Ukrainie


Abstrakt

Muzeum ma już 15 lat! Powstało dzięki determinacji Karaimów i ciężkiej pracy naukowców.


Słowa kluczowe

Halicz; Muzeum Karaimskie w Haliczu

1. Єшвович Яніна. Караїмська громада Галича в ХХ ст. // Караїми Галича: історія і культура. Матеріали міжнародної конференції. «Сполом», Національний заповідник «Давній Галич». – Львів-Галич, 2002. – С. 4-11.
2. Резолюція міжнародної конференції «Караїми Галича: історія та культура» // Караїми Галича: історія і культура. Матеріали міжнародної конференції. «Сполом», Національний заповідник «Давній Галич». – Львів-Галич, 2002. – С. 206.
3. Wasilczuk Nadia, Żywacziwskyj Andrij. Ulica Karaimska w Haliczu. „Awazymyz” 2012, 4 (37), s. 9–11. http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/616
4. Васильчук Надія. Караїмській громаді Галича 770 років // Міграції в історії в етнічних процесах України. Одеські етнографічні читання:збірка наукових праць / За редакцією В.Г. Кушніра. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2017. – С. 43-56. http://liber.onu.edu.ua/pdf/OD_etnograf_chit_2017.pdf
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-31


Wasilczuk, N., & Pawelec, M. (2019). Pamiętając o Karaimach w Haliczu. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 30(3-4 (64-5), 58-59. https://doi.org/10.33229/az.863

Nadia Wasilczuk  nwasilczuk@karaimi.org
Mariusz Pawelec