Działalność karaimskiego narodowego klubu w 20-tych i 30 latach XX w.

Informacje uczestników o wydarzeniach kulturalnych w Eupatorii

Mariola Abkowicz


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa (Polska)

Е.Л. Безикович

elb@karaimi.org
(Federacja Rosyjska)


Abstrakt

Kiedy zakończył się głód nadeszła ogromna potrzeba kultury, duchowej strawy.


Słowa kluczowe:

Eupatoria, życie społeczne


Opublikowane
2016-12-30

Cited By / Share

Abkowicz, M., & Безикович, Е. (2016). Działalność karaimskiego narodowego klubu w 20-tych i 30 latach XX w.: Informacje uczestników o wydarzeniach kulturalnych w Eupatorii. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(4 (53), 22–25. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/108

Autorzy

Mariola Abkowicz 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa Polska

Bibliotekarz, karaimoznawca, pracownik dydaktyczny w Zakładzie Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawca i redaktor naczelny historyczno-społeczno-kulturalnego kwartalnika karaimskiego „Awazymyz”. Redaktorka książek i autorka artykułów poświęconych tematyce karaimskiej. Swe zainteresowania badawcze skupia przede wszystkim na antroponimii karaimskiej, karaimskim życiu społecznym, a także na historii społeczności karaimskich w Trokach i Wilnie w XIX i XX w. oraz w powojennej Polsce. Jako przedstawiciel społeczności karaimskiej bierze udział w pracach Komisji Wspólnej Mniejszości Narodowych i Rządu. Przewodnicząca Zarządu Związku Karaimów Polskich i członek Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo. Adres do korespondencji: mariola.abkowicz@amu.edu.pl.


Autorzy

Е.Л. Безикович 
elb@karaimi.org
Federacja Rosyjska

Statystyki

Abstract views: 136
PDF downloads: 50Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>