Nowe fakty w starych dokumentach

Ród Stambolich z TeodozjiAbstrakt

Potentaci tytoniowi, notariusze, sędziowie pokoju... Karaimi w Teodozji wyróżniali się statusem społecznym.


Słowa kluczowe

Teodozja; Krym; Stamboli - rodzina

Dubiński, A. Fortuna kołem się toczy, „Awazymyz” 2011, nr 3 (32), s. 4–11.
Tomaszewicz W., Spotkania z Salomonem Krymem, „Awazymyz” 2011, 2 (31), s. 4–7.
Pobierz

Opublikowane : 2016-12-30


Dubiński, A. J. (2016). Nowe fakty w starych dokumentach. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(4 (53), 18-21. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/106

Adam J. Dubiński  ad@karaimi.org