Trocki mieszczanin kupcem i fabrykantem w Warszawie

Karaimi na dawnej mapie stolicy


Abstrakt

Ogłoszenia w prasie warszawskiej sprzed I wojny światowej pozwalają prześledzić sukcesy zawodowe i tragedie rodzinne osiadłego nad Wisłą troczanina, Józefa Kapłanowskiego.


Słowa kluczowe

Karaimi w Warszawie; Kupiectwo warszawskie; Kupcy tytoniowi; Karaimskie wirtualne mapy

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-30


Dubiński, A. J. (2020). Trocki mieszczanin kupcem i fabrykantem w Warszawie. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 31(1-2 (66-7), 4-9. https://doi.org/10.33229/az.890

Adam J. Dubiński  a.dubinski@karaimi.org
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Językoznawstwa  Polska