Trocki mieszczanin kupcem i fabrykantem w Warszawie

Karaimi na dawnej mapie stolicy

Adam J. Dubiński

a.dubinski@karaimi.org
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Językoznawstwa (Polska)

Abstrakt

Ogłoszenia w prasie warszawskiej sprzed I wojny światowej pozwalają prześledzić sukcesy zawodowe i tragedie rodzinne osiadłego nad Wisłą troczanina, Józefa Kapłanowskiego.


Słowa kluczowe:

Karaimi w Warszawie, Kupiectwo warszawskie, Kupcy tytoniowi, Karaimskie wirtualne mapy

Pobierz


Opublikowane
2020-06-30

Cited By / Share

Dubiński, A. J. (2020). Trocki mieszczanin kupcem i fabrykantem w Warszawie: Karaimi na dawnej mapie stolicy. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 31(1-2 (66-7), 4–9. https://doi.org/10.33229/az.890

Autorzy

Adam J. Dubiński 
a.dubinski@karaimi.org
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Językoznawstwa Polska

Statystyki

Abstract views: 145
PDF downloads: 65Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>