Zapomniany zięć sławnego teścia

Gabriel Firkowicz (1818–1869)

Adam J. Dubiński

fundacja@karaimi.eu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny Instytut Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki, Ośrodek Dokumentacji Językowej (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-4124-6827

Abstrakt

Rzadko i zdawkowo opisywany zięć słynnego archeologa, postać o tragicznych losach, która w większości współczesnych źródeł wspominana jest z nieprawidłowo zakreślonymi datami życia i mylnie podawanymi faktami z życiorysu.Bibliografia

Adam J. Dubiński, Kilka uwag na temat danych biograficznych Gabriela Firkowicza opublikowanego w „Przeglądzie Religioznawczym” 2022, nr 3, s. 133–144. DOI: https://10.34813/ptr3.2022.10 Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-30

Cited By / Share

Dubiński, A. J. (2023). Zapomniany zięć sławnego teścia: Gabriel Firkowicz (1818–1869). Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 34(3-4 (80-81), 18–22. https://doi.org/10.33229/az.1035

Autorzy

Adam J. Dubiński 
fundacja@karaimi.eu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny Instytut Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki, Ośrodek Dokumentacji Językowej Polska
https://orcid.org/0000-0003-4124-6827

Adam J. Dubiński, magister arabistyki, asystent w Ośrodku Dokumentacji Językowej w Instytucie Językoznawstwa i Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego polem zainteresowań badawczych jest aktywność Karaimów w Warszawie, a także tematyka karaimskich kupców i producentów tytoniowych. Był inicjatorem, a następnie koordynatorem realizowanego w 2018 r. projektu dokumentacji dźwiękowej ostatnich użytkowników języka karaimskiego na Litwie i w Polsce. Najnowszym rezultatem jego badań jest wirtualna mapa obecności Karaimów w Warszawie przed I wojną światową dostępna pod adresem https://mapy.karaimi.eu. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym mniejszości karaimskiej. Od roku 2008 pełni funkcję skarbnika Związku Karaimów Polskich, a od 2015 jest prezesem Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Awazymyz”.Statystyki

Abstract views: 14
PDF downloads: 7


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Bitik. Karaimska Oficyna Wydawnicza

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>