Języki mniejszościowe na scenie

Obrazki z konferencji „The sound of minority languages in theatre”

Hanna Pilecka

hania.pil@wp.pl
(Polska)

Abstrakt

Wiosną zadzwoniła do mnie Mariola Abkowicz z propozycją uczestnictwa w międzynarodowej konferencji w łużycko-niemieckim Budziszynie/Bautzen. Zaproszenie otrzymała od swojego przełożonego, profesora Tomasza Wicherkiewicza, kierownika Zakładu Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami Instytutu Orientalistyki UAM. Specjalnością naukową i pasją profesora Wicherkiewicza są języki mniejszościowe – i te zupełnie małe, i te odrobinę większe, zagrożone wyginięciem. Organizatorzy konferencji „Brzmienie języków mniejszościowych w teatrze” poprosili go o wygłoszenie wykładu poświęconego językom zagrożonym w Polsce i ich reprezentacji scenicznej oraz o wskazanie zamieszkałych w Polsce przedstawicieli społeczności mniejszościowych, którzy mają doświadczenie teatralne i mogą swobodnie wypowiadać się i pisać w języku obrad, czyli angielskim.


Słowa kluczowe:

języki mniejszościowe, Teatr, Budziszyn

Pobierz


Opublikowane
2023-12-30

Cited By / Share

Pilecka, H. (2023). Języki mniejszościowe na scenie: Obrazki z konferencji „The sound of minority languages in theatre”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 34(3-4 (80-81), 32–35. https://doi.org/10.33229/az.1026

Autorzy

Hanna Pilecka 
hania.pil@wp.pl
Polska

Statystyki

Abstract views: 10
PDF downloads: 3


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Bitik. Karaimska Oficyna Wydawnicza

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>