Moja Babel

Hanna Pilecka

hania.pil@wp.pl
(Polska)


Słowa kluczowe:

poezja, języki mniejszościowe, Hanna Pilecka

Pobierz


Opublikowane
2023-12-30

Cited By / Share

Pilecka, H. (2023). Moja Babel. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 34(3-4 (80-81), 30–31. https://doi.org/10.33229/az.1025

Autorzy

Hanna Pilecka 
hania.pil@wp.pl
Polska

Statystyki

Abstract views: 12
PDF downloads: 7


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Bitik. Karaimska Oficyna Wydawnicza

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>