Кое-что об отношении в Персии к С. М. Шапшалу

Александр Бабаджан

babadzan.alex@gmail.com
Ассоциация крымских караимов «Крымкарайлар»Религиозная объединённая община «Чолпан» (Litwa)

Abstrakt

Artykuł analizuje zarzuty postawione S.M. Szapszałowi za jego działalność podczas pobytu w Persji. Pokazano, że ich podstawa to rosyjskie oszczercze artykuły zawierające bezpodstawne oskarżenia z brakiem świadomości autorów i nierzetelnymi dowodami z okresu walki informacyjnej Anglii i jej popleczników w Persji i Rosji przeciwko szachowi i wpływom Rosji w Persji. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji pokazano na  przykładzie publikacji M. Kiziłowa „Synowie pisma” i D. Szapiry. Fakty, rzeczywista postawa rządu perskiego po obaleniu Mahometa Ali Shah do S.M. Szapsała są podane, potwierdzone dokumentami przechowywane w kolekcji S.M. Shapshal F143 w Bibliotece Akademii Nauk Litwy.


Słowa kluczowe:

С.М. Шапшал, караимы, Персия 1905-1911, Иран 1905-1911, Мохаммед Али-шах, М. Кизилов, Д. Шапира, К. Н. Смирнов

Bibliografia

Bibliografia Google Scholar

Arabadžân, Z. (2018). Razgon Medžlisa Mohammedom Ali-Šahom v 1908 g. i anglo-russkoe soperničestvo v Irane. Vestnik Instituta vostokovedeniâ RAN. (4), 94–102. Google Scholar

Browne, E. G. (1910). The Persian revolution of 1905-1909. Cambridge. Google Scholar

Ivanov, M. (1957). Iranskaâ revolûciâ 1905-1911 godov. Moskva. Google Scholar

K…r (22 kwietnia 1904). Pisʹma iz Tegerana: Ot našego korrespondenta. Ûžnyj Kraj. Harʹkov. Google Scholar

Kazem-zade, F. (2004). Borʹba za vliânie v Persii: Diplomat.: Diplomatičeskoe protivostoânie Rossii i Anglii. Moskva. Google Scholar

Kizilov, M. (2015). The sons of scripture: The Karaites in Poland and Lithuania in the twentieth century. Warszaw [u.a.]: De Gruyter Open. Google Scholar

Mamedova, Z. Na puti k revolûcii: Poâvlenie iranskih političeskih partij v Baku (nač. XX v.). Po knige avtora «Problema ûžnyh azerbajdžancev v sovetskom Azerbajdžane v 20h-30h gg. XX veka». Baku 2018. Pobrane z: https://azerhistory.com/?p=33693. Google Scholar

Protest protiv kandidatury S. M. Šapšala: [na rolʹ gahama]. (1911). Karaimskaâ žiznʹ. (7 (dekabr)), 17–118. Google Scholar

Shapira, D. (2005). A Jewish pan-turkist: Seraya Szapszał and his work Qırım Qaray Türkleri (1928). Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 58(4), 349–380. Google Scholar

Ter-Oganov, N. Neizvestnyj arhivnyj material o Sergee Markoviče Šapšale (Adib-Soltan). Pobrane z: http://shorashim.narod.ru/case_ter_oganov.htm. Google Scholar


Opublikowane
2022-12-30

Cited By / Share

Бабаджан, А. (2022). Кое-что об отношении в Персии к С. М. Шапшалу. Almanach Karaimski, 11, 201–221. https://doi.org/10.33229/ak.2022.11.3

Autorzy

Александр Бабаджан 
babadzan.alex@gmail.com
Ассоциация крымских караимов «Крымкарайлар»Религиозная объединённая община «Чолпан» Litwa

Aleksander Babadżan, absolwent matematyki na Symferopolskim Uniwersytecie, pracuje jako programista. Od 1990 r. bada karaimską historię, kulturę i religię, wyniki swoich badań prezentuje na konferencjach. Autor szeregu publikacji z dziedziny karaimoznawstwa. W roku 2001 uzyskał tytuł religijny erbi, a w 2013 wybrany został na hazzana Symferopola.Statystyki

Abstract views: 42
PDF downloads: 41


Licencja

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.