Kolekcja S. M. Szapszała w Bibliotece Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauki

Александр Бабаджан

babadzan.alex@gmail.com
Ассоциация крымских караимов «Крымкарайлар»Религиозная объединённая община «Чолпан» (Polska)

Abstrakt

В работе описаны структура и часть материалов фонда Сераи Шапшала, хранящегося в библиотеке Академии наук Литвы имени Врублевских. Разобрано содержание всех семи разделов фонда, состоящих в большинстве своем из материалов за период пребы-вания Шапшала в Литве (1928-1961 гг.), небольшого количества материалов студенче-ских лет (1898-1899 гг.), персидского периода (1900-1908 гг.), периода (1908-1919 гг.) и турецкого периода (1920-1928 гг.). На основе изученного материала сделаны уточнения биографии С. Шапшала.


Słowa kluczowe:

Kolekcja Seraja Szapszała, Karaimi, Turkologia


Opublikowane
2014-12-30

Cited By / Share

Бабаджан, А. (2014). Kolekcja S. M. Szapszała w Bibliotece Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauki. Almanach Karaimski, 3, 217–222. https://doi.org/10.33229/ak.2014.3.16

Autorzy

Александр Бабаджан 
babadzan.alex@gmail.com
Ассоциация крымских караимов «Крымкарайлар»Религиозная объединённая община «Чолпан» Polska

Aleksander Babadżan, absolwent matematyki na Symferopolskim Uniwersytecie, pracuje jako programista. Od 1990 r. bada karaimską historię, kulturę i religię, wyniki swoich badań prezentuje na konferencjach. Autor szeregu publikacji z dziedziny karaimoznawstwa. W roku 2001 uzyskał tytuł religijny erbi, a w 2013 wybrany został na hazzana Symferopola.Statystyki

Abstract views: 81
PDF downloads: 86


Licencja

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.