Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Opublikowane: 2005-12-30