Joł Kaleniń jary üśt’uńa = Droga nad przepaścią w Czufut-Kale

ADAM MICKIEWICZ „KYRYM SONETŁARY” (Karaj śoźuńa k'ocz'urm'agi)