Nr 1 (8) (2004):


Mariola Abkowicz
2
Adam Mickiewicz;Józef Łobanos (Tłumacz)
6
Lidia Poziemska
10
Lidia Poziemska
10
Nadieżda Zajączkowska;Raisa Kobecka (Tłumacz)
13-15