Redaktor Naczelny: Mariola Abkowicz—Wrocław

Komitet Redakcyjny: Adam Pilecki—Gdańsk; Adam Dubiński—Warszawa; Anna Sulimowicz— Warszawa; Hanna Pilecka—Gdańsk; Marek Firkowicz—Warszawa; Irena Jaroszyńska—Warszawa

Redakcja dziękuje serdecznie Emilii Łopatto, Jadwidze Pileckiej i Szymonowi Pileckiemu za wykonaną pracę korektorską

Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury

Opublikowane: 2004-07-30