Listy Włodzimierza Zajączkowskiego do profesora Tadeusza Kowalskiego

Słowa kluczowe: Włodzimierz Zajączkowski, Seraja Szapszał, Ananiasz Zajączkowski, Izaak Zajączkowski, Karaimi, Turkologia

Abstrakt

Włodzimierz Zajączkowski (1914–1982), who prior to WWII had been a graduate student in the Institute of the Middle East Studies at the Jagiellonian University, returned in the autumn of 1946 to Cracow in order to complete his Ph.D. thesis on the Gagauz Turks. Published in this paper are nineteen of his letters addressed to Professor Tadeusz Kowalski, the first four of which date from his years as a doctoral student, while the latter fifteen were written during WWII (VII 1940 – V 1944). Sending those letters was not easy, as on the way
from Vilnius to Cracow they had to pass through Kaunas and Königsberg. This correspondence is currently stored in the Archive of Science of PAN and PAU in Cracow under the signature K-III-4, 178, pp. 25–70.

The first four letters describe the events of a holiday he spent with family in Trakai and Vilnius and explain when he plans to return to Cracow. In the latter letters W. Zajączkowski describes life in Vilnius under German occupation, his work and living situation. He also writes about his Karaim family and friends. He replies to the professor’s questions regarding certain people and events, including Seraya Shapshal
and his efforts to establish the Karaim Museum. The letters are a great source of knowledge on the Karaim community in Vilnius and Trakai and how they coped with the German occupation.

Biogram autora

Maria Emilia Zajączkowska-Łopatto, Związek Karaimów Polskich

Turkolog, dokumentalistka, archiwistka. Od kilkunastu lat zajmuje się opisywaniem historii rodzin karaimskich Wileńszczyzny. Opracowuje biografie karaimskie na podstawie źródeł archiwalnych oraz własnych zbiorów korespondencji. Publikuje w wydawnictwach Związku Karaimów Polskich.

Bibliografia

Dubiński, Aleksander, Prof. Dr. Włodzimierz Zajączkowski. On the occasion of his 65th birthday. Bibliography of the works of Włodzimierz Zajączkowski, „Ural-Altaische Jahrbücher” 1981, Neue Folge, t .1, s. 255–269.

Dubiński, Aleksander, Włodzimierz Zajączkowski in memoriam, „Przegląd Orientalistyczny” 1983, nr 1–4 (125–128), s. 183–185.

Gąsiorowski, Stefan, Włodzimierz Zajączkowski biografista. Współpraca krakowskiego turkologa z Polskim Słownikiem Biograficznym w latach 1947–1976, „Almanach Karaimski” 2017, t. 6, s. 7–16.

Godzińska, Marzena, Włodzimierz Zajączkowski – badacz folkloru ludów tureckich, „Almanach Karaimski” 2014, t. 3, s. 37–40.

Siemieniec-Gołaś, Ewa, Włodzimierz Zajączkowski (1914–1982), w: Michalik, J., Walecki, W. (red.), Złota Księga Wydziału Filologicznego, Kraków 2000, s. 673–675.

Sulimowicz, Anna, Polscy turkolodzy Karaimi. Od przedmiotu do podmiotu badań naukowych, w: Machul-Telus, B. (red.), Karaimi, Warszawa 2012, s. 136–140.

Tryjarski, Edward, O Profesorze Włodzimierzu Zajączkowskim i wspólnej z nim podróży do Jerozolimy, „Przegląd Orientalistyczny” 2001, nr 3–4 (198–199), s. 260–265.

Zajączkowska-Łopatto, Maria-Emilia, Listy Włodzimierza Zajączkowskiego do Seraji Szapszała, „Almanach Karaimski” 2016, t. 5, s. 207–237.

Opublikowane
2019-01-22
Dział
Materiały źródłowe