Karaimi w publikacji Arkadija Tretiakowa Kupcy goroda Kieva

  • Anna Sulimowicz-Keruth Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej http://orcid.org/0000-0003-4560-8936
Słowa kluczowe: Karaimi kijowscy, Karaimi w Imperium Rosyjskim, Łuccy Karaimi, kupcy w Kijowie, przemysł tytoniowy w Imperium Rosyjskim

Abstrakt

This paper is an extended review of Kupcy goroda Kieva (The Merchants of the City of Kiev), a book by Arkadiy Tretyakov published in Kiev 2017 (483 pp., ill.). The book, authored by a Kievan geographer, is based on an exhaustive analysis of the city’s archives. It contains a comprehensive list of merchants who ran various businesses in Kiev between 1836 and 1917. MIt includes more than 30 Karaims, mostly tobacco merchants. Identifying them is a difficult task since Tretyakov does not provide the relevant information. However, an effort is made by the author of the paper to identify them on the basis of surnames and additional data from other sources.

Biogram autora

Anna Sulimowicz-Keruth, Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

Turkolożka, st. wykładowca w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz Związku Karaimów Polskich. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół dziejów Karaimów halickich i łuckich, ich kultury i języka. W latach 2012–2016 uczestniczyła w projekcie „Katalog rękopisów i starodruków karaimskich” realizowanym z grantu Narodowego Centrum Nauki (nr DEC-2011/03/D/HS2/00618). Tłumaczka literatury karaimskiej i tureckiej, m.in. powieści noblisty Orhana Pamuka. Adres do korespondencji: anna.sulimowicz@uw.edu.pl.

Bibliografia

Altınkaynak, Erdoğan, Karay Ad ve Soyadları, „Karadeniz Araştırmaları” 2006, 9 (Bahar), s. 127–138.

Arabadży, Aleksander, Kijowscy Karaimi, [w:] Abkowicz, M., Jankowski, H. (red.), Karaj Kiuńlari. Dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie, Wrocław 2004 [w j. rosyjskim: Александр Я. Арабаджи, Караимы Киева, tamże, s. 279–285].

Baskakov, N. A., Zajončkovskij, A., Šapšal, S. M. (red.). Karaimsko-russko-pol’skij slovar’, Moskva 1974.

E. S., Abraam Ûfudovič Mičri: Evpatoriâ, „Izvestiâ Karaimskago Duhovnago Pravleniâ” 1918, nr 1, iûl’ 1918, s. 25–26.

El’âševič, Boris Saadievič, Karaimskie kenasy: kratkoe opisanie, Evpatoriâ 1928.

Gąsiorowski, Stefan, Karaimi na Litwie i w Koronie w XV–VIII wieku, Kraków – Budapeszt 2008.

Golb, Norman, Pritsak, Omeljan, Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century, Ithaca 1982.

Kaleta, Petr, Z Kijowa via Turcja do Brna, „Awazymyz” 2015, t. 26, z. 1 (46), s. 14–17.

Kaleta, Petr, Tajemné etnikum z Krymu. Osudy příslušníků karaimské emigrace do meziválečného Československa, Praha 2015.

Kniga dlâ zapisi brakomsočetavšihsâ Karaimov Luckoj karaimskoj Sinagogi na 1879 god, Archiwum Gminy Karaimskiej w Łucku, JSul.VII.19, kolekcja prywatna, Warszawa.

Németh, Michał, Unknown Lutsk Karaim Letters in Hebrew Script (19th–20th Centuries). A Critical Edition, Kraków 2011.

Pigit, Šemu’el ben Šemaria, Iggeret nidhe Šemu’el, S.-Petersburg 1894.

Pilecki, Konstanty, Od Berdiańska do Cambridge. Rzecz o Abrahamie Bezikowiczu (1891–1970), „Awazymyz” 2010, nr. 3 (28), s. 4–12.

Rudkowski, Sergiusz, Kart Łucka, „Karaj Awazy” 1936, z. 9, s. 13–14. [Przekład na j. polski: Ingiri Kart Łuckanyn – Zmierzch dawnego Łucka, przełożyła A. Sulimowicz, „Awazymyz” 2018, t. 19, z. 1 (58), s. 20–22].

Sidur ha-tefilot ke-minhag ha-k· araʾim, Vilna 1891–1893.

Spravočnaâ kniga o licach S.- Peterburgskago kupečestvaa i drugi hzvanij, S.-Peterburg 1895.

Tret’âkov, Arkadij, Kupcy goroda Kieva, Kyiv 2017.

Tyszkiewicz, Jan, Dzieje Karaimów w państwie polsko-litewskim do końca XV w. i ich związki z Krymem, [w:] Machul-Telus, Beata (red.), Karaimi, Warszawa 2012, s. 11–24.

Zajączkowski, Włodzimierz, Die Familiennamen türkischer Herkunft bei den Krimkaraimen, [w:] Rymut, K. (red.), Proceedings of the Thirteenth International Congress of Onomastic Sciences, Cracow, August 21–25 1978, t. II, Kraków 1982, s. 645–647.

Opublikowane
2019-01-22
Dział
Artykuły recenzyjne