Karaimi w publikacji Arkadija Tretiakowa Kupcy goroda Kieva


Abstrakt

This paper is an extended review of Kupcy goroda Kieva (The Merchants of the City of Kiev), a book by Arkadiy Tretyakov published in Kiev 2017 (483 pp., ill.). The book, authored by a Kievan geographer, is based on an exhaustive analysis of the city’s archives. It contains a comprehensive list of merchants who ran various businesses in Kiev between 1836 and 1917. MIt includes more than 30 Karaims, mostly tobacco merchants. Identifying them is a difficult task since Tretyakov does not provide the relevant information. However, an effort is made by the author of the paper to identify them on the basis of surnames and additional data from other sources.


Słowa kluczowe

Karaimi kijowscy; Karaimi w Imperium Rosyjskim; Łuccy Karaimi; kupcy w Kijowie; przemysł tytoniowy w Imperium Rosyjskim

Altınkaynak, Erdoğan, Karay Ad ve Soyadları, „Karadeniz Araştırmaları” 2006, 9 (Bahar), s. 127–138.

Arabadży, Aleksander, Kijowscy Karaimi, [w:] Abkowicz, M., Jankowski, H. (red.), Karaj Kiuńlari. Dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie, Wrocław 2004 [w j. rosyjskim: Александр Я. Арабаджи, Караимы Киева, tamże, s. 279–285].

Baskakov, N. A., Zajončkovskij, A., Šapšal, S. M. (red.). Karaimsko-russko-pol’skij slovar’, Moskva 1974.

E. S., Abraam Ûfudovič Mičri: Evpatoriâ, „Izvestiâ Karaimskago Duhovnago Pravleniâ” 1918, nr 1, iûl’ 1918, s. 25–26.

El’âševič, Boris Saadievič, Karaimskie kenasy: kratkoe opisanie, Evpatoriâ 1928.

Gąsiorowski, Stefan, Karaimi na Litwie i w Koronie w XV–VIII wieku, Kraków – Budapeszt 2008.

Golb, Norman, Pritsak, Omeljan, Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century, Ithaca 1982.

Kaleta, Petr, Z Kijowa via Turcja do Brna, „Awazymyz” 2015, t. 26, z. 1 (46), s. 14–17.

Kaleta, Petr, Tajemné etnikum z Krymu. Osudy příslušníků karaimské emigrace do meziválečného Československa, Praha 2015.

Kniga dlâ zapisi brakomsočetavšihsâ Karaimov Luckoj karaimskoj Sinagogi na 1879 god, Archiwum Gminy Karaimskiej w Łucku, JSul.VII.19, kolekcja prywatna, Warszawa.

Németh, Michał, Unknown Lutsk Karaim Letters in Hebrew Script (19th–20th Centuries). A Critical Edition, Kraków 2011.

Pigit, Šemu’el ben Šemaria, Iggeret nidhe Šemu’el, S.-Petersburg 1894.

Pilecki, Konstanty, Od Berdiańska do Cambridge. Rzecz o Abrahamie Bezikowiczu (1891–1970), „Awazymyz” 2010, nr. 3 (28), s. 4–12.

Rudkowski, Sergiusz, Kart Łucka, „Karaj Awazy” 1936, z. 9, s. 13–14. [Przekład na j. polski: Ingiri Kart Łuckanyn – Zmierzch dawnego Łucka, przełożyła A. Sulimowicz, „Awazymyz” 2018, t. 19, z. 1 (58), s. 20–22].

Sidur ha-tefilot ke-minhag ha-k· araʾim, Vilna 1891–1893.

Spravočnaâ kniga o licach S.- Peterburgskago kupečestvaa i drugi hzvanij, S.-Peterburg 1895.

Tret’âkov, Arkadij, Kupcy goroda Kieva, Kyiv 2017.

Tyszkiewicz, Jan, Dzieje Karaimów w państwie polsko-litewskim do końca XV w. i ich związki z Krymem, [w:] Machul-Telus, Beata (red.), Karaimi, Warszawa 2012, s. 11–24.

Zajączkowski, Włodzimierz, Die Familiennamen türkischer Herkunft bei den Krimkaraimen, [w:] Rymut, K. (red.), Proceedings of the Thirteenth International Congress of Onomastic Sciences, Cracow, August 21–25 1978, t. II, Kraków 1982, s. 645–647.

Pobierz

Opublikowane : 2019-01-22


Sulimowicz-Keruth, A. (2019). Karaimi w publikacji Arkadija Tretiakowa Kupcy goroda Kieva. Almanach Karaimski, 7, 131-142. https://doi.org/10.33229/ak.2018.7.07

Anna Sulimowicz-Keruth  anna.sulimowicz@gmail.com
Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej  Polska
http://orcid.org/0000-0003-4560-8936

Turkolożka, st. wykładowca w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz Związku Karaimów Polskich. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół dziejów Karaimów halickich i łuckich, ich kultury i języka. W latach 2012–2016 uczestniczyła w projekcie „Katalog rękopisów i starodruków karaimskich” realizowanym z grantu Narodowego Centrum Nauki (nr DEC-2011/03/D/HS2/00618). Tłumaczka literatury karaimskiej i tureckiej, m.in. powieści noblisty Orhana Pamuka. Adres do korespondencji: anna.sulimowicz@uw.edu.pl.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.