Nr 1 (8) (2004):Redaktor Naczelny: Mariola Abkowicz—Wrocław

Komitet Redakcyjny: Adam Pilecki—Gdańsk; Adam Dubiński—Warszawa; Anna Sulimowicz— Warszawa; Hanna Pilecka—Gdańsk; Marek Firkowicz—Warszawa; Irena Jaroszyńska—Warszawa

Redakcja dziękuje serdecznie Emilii Łopatto, Jadwidze Pileckiej i Szymonowi Pileckiemu za wykonaną pracę korektorską

Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury


Mariola Abkowicz
2
opublikowano: 2004-07-30
Anna Sulimowicz
3-5
opublikowano: 2004-07-30
Adam Mickiewicz
Józef Łobanos
6
opublikowano: 2004-07-30
Mariola Abkowicz
7-9
opublikowano: 2004-07-30
Lidia Poziemska
10
opublikowano: 2004-07-30
Lidia Poziemska
10
opublikowano: 2004-07-30
Mariola Abkowicz
11
opublikowano: 2004-03-30
Szymon Kobecki
12
opublikowano: 2004-07-30
Nadieżda Zajączkowska
Raisa Kobecka
13-15
opublikowano: 2004-07-30
15
opublikowano: 2004-07-30