Na początku było słowo...

Projekt edycji karaimskiego przekładu Biblii


Abstrakt

W tym roku tylko czworo polskich naukowców otrzymało prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC). Jedną z tych osób jest dr Michał Németh, turkolog i hungarysta, adiunkt w Zakładzie Hungarystyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – w „karaimskim cywilu” prawnuk znanego działacza społecznego z Łucka i poety, Sergiusza Rudkowskiego.


Słowa kluczowe

ERC; granty naukowe; język karaimski; karaimska Biblia

Pobierz

Opublikowane : 2018-09-30


BanasiakA. (2018). Na początku było słowo. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(3 (60), 20-21. https://doi.org/10.33229/az.828

Anna Banasiak  abanasiak@karaimi.otg

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##