Lejpuny i karaimski dworzanin Sapiehów

Rzecz o meandrach i pułapkach historii

Mariusz Pawelec

lip3012@gmail.com
(Polska)

Abstrakt

Każda, nawet najdrobniejsza, wzmianka w dokumentach źródłowych dotycząca tematyki karaimskiej w dawnej Rzeczypospolitej ekscytuje i pobudza wyobraźnię. Nic dziwnego, wszak informacje takie są stosunkowo rzadkie. Zasługują one na szczególną uwagę, tym bardziej gdy przekazują je nie popularne w formie wydawnictwa, ale publikacje uznanych w świecie naukowym autorów.


Słowa kluczowe:

Romuald Firkowicz, Roman Aftanazy, Lejpuny, Dzieje rezydencji na dawnych Kresach Rzeczypospolitej

Pobierz


Opublikowane
2018-06-30

Cited By / Share

Pawelec, M. (2018). Lejpuny i karaimski dworzanin Sapiehów: Rzecz o meandrach i pułapkach historii. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(2 (59), 16–17. https://doi.org/10.33229/az.811

Autorzy

Mariusz Pawelec 
lip3012@gmail.com
Polska

Statystyki

Abstract views: 89
PDF downloads: 27