Zofia Dubińska


Abstrakt

Umarłym należy się pamięć, zachowanie stosunku przez utrwalenie we własnym życiu ich zasad, gdy były poczciwe, przez dosnucie ich zamiarów, gdy były szlachetne.
Narcyza Żmichowska


Słowa kluczowe

turkolodzy; Zofia Dubińska; Warszawa

G. Jutkiewicz, S. Pilecki, Wspomnienie. Zofia Dubińska 15.01.1915 – 6.02.2008, „Awazymyz”, nr 1 (18), 2008, s. 1415.

M. E. Zajączkowska-Łopatto, Działalność zawodowa i społeczna Karaimów trockich w Warszawie w XX wieku, w: Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikątijos visuomenės tradicijoje: Totoriai ir Karaimai, Vilnius 2008, s. 307308.

A. Sulimowicz, Polscy turkolodzy Karaimi. Od przedmiotu do podmiotu badań naukowych w: Karaimi, pod red. B. Machul-Telus, Warszawa 2012, s. 307–308.

Pobierz

Opublikowane : 2015-03-30


Zajączkowska-Łopatto, M.-E. (2015). Zofia Dubińska. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 26(1 (46), 9-11. https://doi.org/10.33229/az.741

Maria-Emilia Zajączkowska-Łopatto  mila.lopatto@gmail.com