Obowiązek i ofiara

Życie i działalność mecenasa Izaaka Zajączkowskiego


Abstrakt

Epitafium dla tej wybitnej postaci okresu międzywojennego są słowa wiersza Kazimierza Wierzyńskiego: „Którzy wyzbyci wolności, Obezwładnieni przemocą Życia nie mają własnego I grobu dla własnych kości”.


Odznaczenia, „Myśl Karaimska”, zeszyt 12, 1937-1938, s.149.

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, sygn. K III4, 178.

E. W. Łopatto, Byle na Zachód, Warszawa 2001.

Z. Dubińska, Przez zasłonę czasu, „Awazymyz”, nr 3 (24), 2009, s. 11.

R. Szpakowski, Wspomnienia o mieszkańcach domu przy Gimnazjalnej w Wilnie, „Awazymyz” nr 3 (32), 2011, s.12-13.

H. Pilecka, Portret damy, „Awazymyz”, nr 1 (30), 2011, s. 47

Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Seraji Szapszała, „Almanach Karaimski”, nr 2, 2013, s. 150.

List z 29 XI 1940, Urzeczeni Orientem. Listy Ananiasza Zajączkowskiego do Tadeusza Kowalskiego, red. T. Majda, Warszawa, 2013, s.164.

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, K III4, 178.

S. Pilecki, Niewesołe losy rodziny Jerzego i Natalii Kobeckich, „Awazymyz”, nr 3 (44), 2014, s. 12-17.

S. Pilecki, Chłopiec z Leśnik. Dziennik z lat 1939-1945, [Wrocław] 2009, s. 356.

Pobierz

Opublikowane : 2015-03-30


Zajączkowska-Łopatto, M.-E. (2015). Obowiązek i ofiara. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 26(1 (46), 4-8. https://doi.org/10.33229/az.740

Maria-Emilia Zajączkowska-Łopatto  mila.lopatto@gmail.com