Ksenia Abkowicz

Utalentowana poetka i prawniczka czuła na ludzką niedolę


Abstrakt

Córka generał-alekarza, była jedną z pierwszych Karaimek, które zdobyły wyższe wykształcenie i łączyły pracę na niwie społecznej z pracą zawodową. Wydała tylko jeden tomik poezji w języku rosyjskim. Jej wiersze dopiero dziś zaczynają cieszyć się uznaniem.


Słowa kluczowe

Ksenia Abkowicz; adwokaci; poeci

Zofia Dubińska, Zachowane w pamięci, „Awazymyz”, 2009, z. 1 (22), s. 38.

Kseniâ Abkovič, Ogni i Dali. Stihi, Vil’no 1922.

Spisok okončivših kurs na S.Petersburgskih Vyših Ženskih Kursah 1882–1889 gg. 1893–1911 gg., S. Petersburg 1911, s. 195.

„Karaimskoe slovo”, 1913, z. 2, s. 56.

Przekład na język polski: „Awazymyz”, 1999, z. 1 (2), s. 6.

http://www.russianresources.lt/archive/Abkovich/Abkovich_0.html. Data dostępu: 20.08.2014 r.

Paweł Ławryniec, Rosyjskie życie literackie w międzywojennym Wilnie, [w:] Wilno literackie na styku kultur, red. T. Bujnicki, K. Zajas, Kraków 2007, s. 200, 208.

http://www.russianresources.lt/dictant/Texts/Album.html. Data dostępu: 20.08.2014 r.

„Priokskie zori”, 2014, z. 3, s. 23.

Arkadiusz Błaszczyk, Miasto. Ponad ogień i czas. Echa kaliskiego sierpnia 1914 roku w literaturze, grafice i filmie. Kalisz 2014, s. 98.

Pobierz

Opublikowane : 2014-09-30


Zajączkowska-Łopatto, M.-E. (2014). Ksenia Abkowicz. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 25(3 (44), 8-10. https://doi.org/10.33229/az.711

Maria-Emilia Zajączkowska-Łopatto  mila.lopatto@gmail.com

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##