Śladami Abrahama Firkowicza na Dżufut Kale

Z dawnych XIX-wiecznych relacji podróżniczych (część 1)

Mariusz Pawelec

lip3012@gmail.com
(Polska)

Abstrakt

Postać Hadży Baby budziła zainteresowanie przedstawicieli polskich środowisk intelektualnych i artystycznych. Wspomina o nim rzeźbiarka Helena Skirmunttowa.


Słowa kluczowe:

Abraham Firkowicz, Krym

Bibliografia

J. Polanowska, Helena Skirmunttowa, zapomniana rzeźbiarka XIX w., „Biuletyn Historii Sztuki” 2004, nr 1-2, s. 105-126.

S. M. Rzętkowski, Miejscowości w „Sonetach krymskich” wspomniane. (Z rysunkami E. Andriollego podług szkiców J. Bilińskiego), „Tygodnik Ilustrowany” 1870, nr 120.

H. Skirmunttowa, Z życia Litwinki 1827-1874. Z listów i notatek, wyd. B. Zalewski, Poznań 1876, s. 258-259.

Pojata [H. Skirmunttowa], Szkice z Krymu, „Tygodnik Ilustrowany” 1871, nr 195, 200-203.

F. Bernatowicz, Pojata córka Lezdejki, czyli Litwini w XIV wieku, Warszawa 1826. Google Scholar
Pobierz


Opublikowane
2011-09-30

Cited By / Share

Pawelec, M. (2011). Śladami Abrahama Firkowicza na Dżufut Kale: Z dawnych XIX-wiecznych relacji podróżniczych (część 1). Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (3 (32), 20–23. https://doi.org/10.33229/az.556

Autorzy

Mariusz Pawelec 
lip3012@gmail.com
Polska

Statystyki

Abstract views: 64
PDF downloads: 18Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>