Prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzone w roku 2017

Elżbieta Jabłońska

Elzbieta-Maria.Jablonska@umk.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry (Polska)

Abstrakt

In 2017, the author carried out conservation work on one valuable Karaim manuscript containing the works of Mordechai Kazas written both in Hebrew and Karaim, namely: Mesilat HalimudTuv taʾamCuf devašPetah Hateva, and Adam ohlany. In this report, a short description
of this item and the undertaking itself is presented.Pobierz


Opublikowane
2017-12-20

Cited By / Share

Jabłońska, E. (2017). Prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzone w roku 2017. Almanach Karaimski, 6, 227–229. https://doi.org/10.33229/ak.2017.6.08

Autorzy

Elżbieta Jabłońska 
Elzbieta-Maria.Jablonska@umk.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry Polska

Profesor sztuk plastycznych. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki, w specjalności konserwacja i restauracja zabytków z papieru i skóry. W 1984 r. rozpoczęła pracę w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, w którym pracuje do chwili obecnej, pełniąc od 2007 r. funkcję kierownika Zakładu. Jest wybitnym specjalistą w zakresie konserwacji rękopiśmiennych zbiorów archiwalnych na podłożu papierowym i pergaminowym. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce uzyskała w 1994 r., a stopień doktora habilitowanego w 2006 r. W 2013 r. postanowieniem Prezydenta RP B. Komorowskiego otrzymała tytuł profesora sztuk plastycznych. Pod jej kierunkiem powstało do chwili obecnej ok. 30 prac dyplomowych, była także promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich. Autorka wielu publikacji z dziedziny konserwacji restauracji zabytków .

Podczas 30 lat pracy wykonała, samodzielnie lub w zespole, ponad 60 realizacji konserwatorskich, obejmujących różnorodne obiekty, m.in. zbiory luźnych pieczęci, starodruki, dokumenty i książki XIX-wieczne i współczesne, obiekty malarstwa, takie jak pastele, rysunki, miniatury oraz mapy. Wśród nich znajdowały jedyne w zbiorach polskich rękopisy Napoleona z lat 1793–1795, miniatury St. Samostrzelnika sprzed 1532 r., zbiory listów i dokumentów z pieczęciami i autografami polskich królów: Zygmunta Starego, Stanisława Augusta, Stefana Batorego, Jana III Sobieskiego, Złoty Kodeks Gnieźnieński – iluminowany XI wieczny rękopis na pergaminie. Dużą część jej dorobku konserwatorskiego stanowią kopie rękopisów i druków na pergaminie i papierze.Statystyki

Abstract views: 90
PDF downloads: 42


Licencja

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.