Nr 2 (13) (2006):


Irena Jaroszyńska
2
Konstanty Pilecki
3-6
Lidia Poziemska
7
Lidia Poziemska
8
Irena Robaczewska,Genadij Jutkiewicz,Raisa Kobecka,Nadieżda Zajączkowska,Nina Firkowicz,Beata Rajeckaite
11
Barbara Posel,Eva Csato-Johanson
12
Tisłemłeri Askanłyknyn – Okruchy przeszłości

Karaucu -;Anna Sulimowicz (Tłumacz)
14-18