Redaktor Naczelny: Mariola Abkowicz
Komitet Redakcyjny: Adam Dubiński; Irena Jaroszyńska; Anna Sulimowicz

 

Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Opublikowane: 2005-06-30