W Gorzowie Wielkopolskim o mniejszościach

  • Mariola Abkowicz
Słowa kluczowe: Konferencje

Abstrakt

Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych Akademii im. Jakuba z Paradyża, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie oraz Lubuski Urząd Wojewódzki zorganizowały interdyscyplinarną konferencję naukową „Mniejszości wyznaniowe, narodowe i etniczne na ziemiach zachodnich (odzyskanych) po 1945 roku”, która odbyła się 23-24 kwietnia 2018 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Opublikowane
2018-06-30
Dział
Tu i tam