Radosny jubileusz „Dostłar”

Karaimski zespół folklorystyczny obchodził swoje 10lecie