Ilu jest Karaimów?

Kilka refleksji ze spisem powszechnym w tleAbstrakt

Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011 roku był pierwszym od czasu, gdy Polska i Litwa stały się państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Miał dostarczyć najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności i jej rozmieszczeniu terytorialnym...


Słowa kluczowe

Spis powszechny; Spisy ludności

A. Dubiński, Karaimi i ich cmentarz w Warszawie. W: Karaimi, pod red. B. Machul-Telus, Warszawa 2012, s. 145-179.

L. Adamczuk, H. Kobeckaitė, S. Pilecki, Karaimi na Litwie i w Polsce. Warszawa 2003; L. Adamczuk, Socjologiczny obraz współczesnego życia Karaimów na Litwie i w Polsce. „Awazymyz” 2004, 2 (9), s. 36.

http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Gyv_kalba_tikyba.pdf/1d9dac9a3d45479893f5941fed00503f.

Pobierz

Opublikowane : 2013-06-30


Abkowicz, M. (2013). Ilu jest Karaimów?. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (2 (39), 14-18. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/645

Mariola Abkowicz  info@karaimi.org
##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##