Co o pracy mówią stare karaimskie porzekadła

  • Kamila Stanek

Abstrakt

Czy nasi przodkowie byli pracowici i jakie zawody cenili – o tym w pierwszej części rozważań o ludowych mądrościach.

Bibliografia

1 Mardkowicz Aleksander, Karaim. Jego życie i zwyczaje w przysłowiach ludowych, Łuck 1935; przysłowie nr 114.
2 Sulimowicz Anna, Słowa naszych przodków, Awazymyz nr 1 (42), marzec 2014, rok XXV, s. 15-17.
3 Jak praca dla chleba, tak modlitwa dla nieba, w: http://polki.pl/rodzina/uroczystosci-rodzinne,przyslowia-opracy, 10304387,artykul.html [07.12.2016].
4 Sulimowicz Anna, Słowa naszych przodków, Awazymyz nr 1 (42), marzec 2014, rok XXV, s. 15-17.
Opublikowane
2017-04-09
Dział
Skarby tradycji