Tabuvču katyn = Kto znajduje kobietę

  • Anna Sulimowicz
Słowa kluczowe: poezja, pieśni pozaliturgiczne

Abstrakt

Pieśń zawierająca wersety z Poematu o dzielnej niewieście z Księgi Przysłów 31.
Z języka karaimskiego przełożyła Anna Sulimowicz

Bibliografia

Karina Firkavičiūtė, Życie w pieśni karaimskiej. Wrocław 2016
Opublikowane
2016-12-30
Dział
W mowie przodków

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>