Księga sądowa ‒ tom 10. jako źródło wiedzy o Karaimach z Krymu

  • Katarzyna Stefaniak-Rak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Neofilologii, Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki
Słowa kluczowe: Karaimi, rejestr sądowy, karaimskie imiona, sąd szariacki, przedmioty spraw sądowych

Abstrakt

10. księga sądowa dokumentuje sprawy w jednej z kancelarii sądowych w Chanacie Krymskim, które zostały odnotowane w latach 1666-1669/70. Celem tego artykułu jest przybliżenie treści niepublikowanych dotąd zapisów sądowych zawartych w omawianym tomie, w których stroną postępowania byli Karaimi, a także zebranie danych tj. imiona, imiona ojców, miejsca zamieszkania i/lub pochodzenia (jeśli zostały odnotowane), przedmioty spraw z udziałem Karaimów, które zarejestrowano. Opracowanie tych wszystkich materiałów może przyczynić się do lepszego poznania dziejów i losów poszczególnych Karaimów zamieszkujących XVII wieczny Krym, a także stać się punktem wyjścia do dalszych badań w oparciu o materiał źródłowy.

Biogram autora

Katarzyna Stefaniak-Rak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Neofilologii, Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki

Doktor nauk humanistycznych, turkolog. Od 2012 roku adiunkt w Pracowni Studiów Kazachskich Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej główne obszary badawcze to osmanistyka, księgi sądowe z Krymu w ujęciu kulturowym i językowym, translatoryka. Adres do korespondencji: kasiast@amu.edu.pl.

Bibliografia

Abrahamowicz, Zygmunt, Dubiński, Aleksander, Płaskowicka Rymkiewicz, Stanisława [tłum.], Księga podróży Ewliji Czelebiego (Wybór). Warszawa: Książka i Wiedza, 1969.

Aqtay, Gulayhan, Jankowski, Henryk, A Crimean Karaim-English Dictionary, Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2015.

Aṣ-Ṣuqūq aš-šari‘īyya wa as-siğillāt al-mar‘iyya vol. 10.

Baski, Imre, A Preliminary Index to Rásónyi's Onomasticon Turcicum, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986.

Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugât, Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları, 2010.

Gafurov, Аlim, Imâ i istoriâ. Ob imenah arabov, percov, tadžikov i tûrkov. Slovar, Moskva: Nauka, 1987.

Jankowski, Henryk, A Historical-Etymological Dictionary of Pre-Russian Habitation Names of the Crimea, Boston: Brill, 2006.

Kozłowska, Maria, Słownik turecko-polski, Warszawa: Emka, 2006.

Oğuz, Mustafa, Girit (Resmo) Şer‘iye sicil Defterleri (1061-1067), İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarih Ana Bilim Dal, Yeni Çağ Tarihi Dalı, 2002. [niepublikowana praca doktorska]

Rásónyi, László, Baski, Imre, Onomasticon Turcicum. Turkic Personal Names I-II, Bloomington, Indiana: Indiana University Denis Signor Institute for Inner Asian Studies, 2007.

Sami, Şemseddin,. Kamus-i Türki, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1917 (2005).

Stefaniak-Rak, Katarzyna, Protokoły rozpraw sądowych XVII wiecznego Krymu. Analiza językowa i kulturowa, Poznań: Wydział Neofilologii, Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki, 2011. [niepublikowana praca doktorska]

Stefaniak-Rak, Katarzyna, Karaimi w szariackim sądzie na Krymie w XVII wieku „Almanach Karaimski” 2015, t. 4, s.65-78.

Opublikowane
2018-12-20
Dział
Artykuły