Młody Dawid. Postać pretendenta do tronu ukazana na tle konfliktu ze starym królem w krymskokaraimskim tłumaczeniu maskilskiego dramatu

  • Dorota Smętek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki

Abstrakt

W  artykule omówiono biblijną postać Dawida, i jego przedstawionie w krymskokaraimskim tłumaczeniu maskilskiego dramatu Meluk¯at Šaʾul ‘Królestwo Saula’. Postać przyszłego króla została przedstawiona w kontekście jego relacji z innymi głównymi postaciami w grze, czyli królem Saulem, synem jego Jonatanem i córką Mikal. Ponadto artykule przedstawiono różnice w sposobie, w jaki wcześnie życie Dawida jest przedstawione i zinterpretowane w dramacie i opisane w pierwszej Księdze Samuela.

Biogram autora

Dorota Smętek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, Zakład Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki

Dorota Smętek pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki UAM, wykłada literaturę i gramatykę turecką. Prowadzi także zajęcia z praktycznej znajomości języka tureckiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują karaimoznawstwo oraz współczesną literaturę turecką. W 2012 obroniła rozprawę doktorską w dziedzinie językoznawstwa tureckiego. Adres do korespondencji: dsmetek@amu.edu.pl.

Bibliografia

Ha-Efrati, Józef Tropplowicz. 1821. Meluḵat Ša’ul ha-Meleḵ ha-Rišon al Yešurun, Kraków.

Jankowski, Henryk. 2012. Literatura krymskokaraimska, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1-2, s. 50-68.

Fishman, David E. 1995. Russia's First Modern Jews: The Jews of Shklov, New York – London.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, Wyd. 3 popr. 1990. Poznań – Warszawa.

Shaked, Gershon. 1968. Przedmowa, [w:] Melukhat Sha’ul, Jerusalem.

Shapira, Dan. 2003. The Turkic Languages and Literatures of the East European Karaites, [w:] Meira Polliack (red.). Karaite Judaism. A Guide to its History and Literary Sources, Leiden – Boston, s. 657-707.

Sklare, David E. 2011. Lutski family, [w:] The Oxford Dictionary of the Jewish Religion. Second Edition, red. Adele Berlin, New York – Oxford, s. 456.

Skolnik, Fred (red.). 2007. Joseph Ha-Efrati (Tropplowitz), [w:]

Encyclopaedia Judaica. 2nd ed. V. 8, Detroit, s. 195.

Smętek, Dorota. 2012. Crimean Karaite Translation of a Hebrew Drama „Melukhat Sha’ul” as an Example of Rabbinic Literature’s Influence on Literary Activity of the Crimean Karaites, „Jewish History Quarterly”, nr 244, 4, s. 520-529.

Smętek, Dorota. 2015. Crimean Karaim Version of Melukhat Sha’ul. Critical Edition and Linguistic Analysis, Poznań [=Turkic Studies 5].

Szapszał, Seraja. 1918. Kratkìj očerk tjurksko-karaimskoj literatury, „Izvĕstìja Karaimskago Duxovnago Pravlenìja”, nr 1, s. 6-10; nr 2, s. 13-17.

Waxman, Meyer. 1960. A History of Jewish Literature. V. 3, From the Middle of the Eighteenth Century to 1880, New York – London.

Zajączkowski, Ananiasz. 1926. Literatura karaimska (Szkic bibliograficzny), „Myśl Karaimska”, nr 1, 3, s. 7-17.
Opublikowane
2016-12-30
Dział
Artykuły