Kolekcja S. M. Szapszała w Bibliotece Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauki


Abstrakt

В работе описаны структура и часть материалов фонда Сераи Шапшала, хранящегося в библиотеке Академии наук Литвы имени Врублевских. Разобрано содержание всех семи разделов фонда, состоящих в большинстве своем из материалов за период пребы-вания Шапшала в Литве (1928-1961 гг.), небольшого количества материалов студенче-ских лет (1898-1899 гг.), персидского периода (1900-1908 гг.), периода (1908-1919 гг.) и турецкого периода (1920-1928 гг.). На основе изученного материала сделаны уточнения биографии С. Шапшала.


Słowa kluczowe

Kolekcja Seraja Szapszała; Karaimi; Turkologia


Opublikowane : 2014-12-30


Бабаджан, А. (2014). Kolekcja S. M. Szapszała w Bibliotece Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauki. Almanach Karaimski, 3, 217–222. https://doi.org/10.33229/ak.2014.3.16

Александр Бабаджан  babadzan.krym@yandex.ua
Ассоциация крымских караимов «Крымкарайлар»Религиозная объединённая община «Чолпан»  Polska

Aleksander Babadżan, absolwent matematyki na Symferopolskim Uniwersytecie, pracuje jako programista. Od 1990 r. bada karaimską historię, kulturę i religię, wyniki swoich badań prezentuje na konferencjach. Autor szeregu publikacji z dziedziny karaimoznawstwa. W roku 2001 uzyskał tytuł religijny erbi, a w 2013 wybrany został na hazzana Symferopola.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Almanach karaimski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Almanach karaimski udzielają Związkowi Karaimów Polskich niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych roku w Almanach karaimski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2018 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Związek Karaimów Polskich zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Wersja papierowa czasopisma jest pierwotna.