Listy do Aleksandra Mardkowicza

  • Ananiasz Zajączkowski

Abstrakt

-

Bibliografia

Hecht, Gedo, Karaimi, „Synowie Zakonu”, Warszawa – Lwów 1938.

Kowalski, Tadeusz [rec.], Karaj sez-bitigi, „Myśl Karaimska”, XI, 1935–1936, z. 11, s. 95–96.

Kowalski, Tadeusz, Karaimskie wydawnictwa A. Mardkowicza, „Myśl Karaimska”, X, 1934, z. 10, s. 108–112.

Kowalski, Tadeusz, Nowe utwory poetyckie A. Mardkowicza (Kokizowa), „Myśl Karaimska”, XII, 1937–1938, z. 12, s. 121–126.

Księga Pamiątkowa ku czci J.E. Hachana H. Seraji Szapszała w X-tą rocznicę jego ingresu, nakł. Towarzystwa Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej, Wilno 1938.

Majkowski, E., Wiadomość o Karaimach kukizowskich i ich Kienesie w poznańskiej „Gazecie Kościelnej” z r. 1843, „Myśl Karaimska”, XII, 1937–1938, z. 12, s. 99–105.

Mardkowicz, Aleksander, Aziz tas [kar. „Święty kamień”], „Karaj Awazy”, VII, 1934, s. 1–18

Mardkowicz, Aleksander, Bitik da karuw [kar. „List i odpowiedź”], „Karaj Awazy”, XII, 1938, s. 9–12a.

Mardkowicz, Aleksander, Karaj sez-bitigi. Słownik karaimski. Karaimisches Wörterbuch, Łuck 1935.

Mardkowicz, Aleksander, Kart da kartajmachan sezłer [kar. „Stare, ale nie starzejące się słowa”], „Karaj Awazy”, VIII, 1935, s. 2–7.

Mardkowicz, Aleksander, O Iljaszu Karaimowiczu zwierzchniku wojsk zaporoskich, Łuck 1931.

Mardkowicz, Aleksander, Okruchy ze stołu ojców. (Garść przysłów karaimskich), „Myśl Karaimska”, XII, 1937–1938 (wyd. 1939), z. 12, s. 105–108.

Mardkowicz, Aleksander, Słownictwo karaimskie. Karaimsko-polsko-niemiecki słownik, z. 1, Łuck 1933. Por. nr 66, przypis 349.

Mardkowicz, Aleksander, Synowie Zakonu (Kilka słów o Karaimach) ukazało się tylko w jednym wydaniu, w Łucku w 1930 r.

Zajączkowski, Ananiasz, Elementy tureckie na ziemiach polskich, nakł. Rady Centralnej Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Zamość 1935.

Zajączkowski, Ananiasz, Karaimi na Wołyniu. (Pochodzenie i dzieje), „Rocznik Wołyński”, III, 1933–1934, s. 149–191

Zajączkowski, Ananiasz, Krótki wykład gramatyki języka zachodnio-karaimskiego (narzecze łucko-halickie), wydał A. Mardkowicz, Łuck 1931.

Zajączkowski, Ananiasz, Najstarsza wiadomość o języku tureckim Karaimów w Polsce (z XVII w.), „Myśl Karaimska”, XII, 1937–1938, z. 12, s. 90–99.

Zajączkowski, Ananiasz, Z dziejów literatury wróżbiarskiej („Objaśnienia drgań” i „Księga losów”), nakł. Towarzystwa Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej, Wilno 1936.

Zajączkowski, Ananiasz, Z ruchu wydawniczego we Francji, Włoszech, Ameryce, Polsce i na Litwie, „Myśl Karaimska”, XII, 1937–1938, z. 12, s. 129–131.

Zajončkovski, Ananiaš, Karaj tili [kar. „Język karaimski”], „Onarmach”, III, 1939, s. 2–3.

Opublikowane
2013-12-30
Dział
Artykuły