Nr 2 (27) (2010):


Aleksander Mardkowicz;Anna Sulimowicz (Tłumacz)
10-11
ribbi Josef syn Jeszua z Derażna
12-13
A. M.;Anna Sulimowicz (Tłumacz)
13
Marek Firkowicz
16-17
Tisłemłeri Askanłyknyn – Okruchy przeszłości